Arniva Ticari Entegre Set V.10

Bakiyesi olan müşteri ve tedarikçilerinizi listeleyin, aratın, kolayca yönetin

Arniva Ticari Entegre Set V.10

Arniva Ticari Entegre Set V.10

Arniva Ticari Entegre Set V.10

Arniva Ticari Entegre Set V.10

Arniva Ticari Entegre Set V.10

Arniva Ticari Entegre Set V.10

Arniva Ticari Entegre Set V.10

Arniva Ticari Entegre Set V.10

Değişen ekonominin ihtiyaçlarına göre geliştirilen Arniva Ticari Entegre Set, tüm işletmelerin kendi
gereksinimlerine göre özel tasarlanabilir raporlamalarının yanı sıra, istenen döviz cinsi, tarih bazında işlem yapılarak raporları alınabilen, esnek, öğrenimi kolay, güvenilir bir yönetim aracıdır. Hızlı ve doğru kararlar almanın giderek önem kazandığı günümüz piyasa şartlarında, iş akışının hızlanması ve verimin artması ancak sağlıklı bir yönetim sistemi ile mümkündür. Kuruma ve kişiye özel ihtiyaçlara göre tasarladığımız, esnekliği ve kullanım kolaylığıyla tercih edilen Arniva Ticari Entegre Set, bilgiye doğrudan ulaşarak kontrolü sağlamayı hedeflemiştir. Türkiye’ deki Genel Muhasebe mevzuatlarına uygun olarak tasarladığımız Arniva Ticari Entegre Set, finansal yapısıyla ve cari hesap, çek/senet, banka, sipariş, fatura, stok kontrol, üretim modülleri ile tam entegre çalışan bir yapıya sahiptir.
Esnek Raporlama ve Grafik Analizi;

Açık veritabanı ile işletme ve kullanıcıya özel, ihtiyaçlarınız doğrultusunda rapor ve analiz tasarımları yapabilirsiniz. Esnek raporlama özelliği sayesinde kurumsal stratejilerin hayata geçirilmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve hedeflerin doğru planlanmasını sağlar. Bu esnek yapı sayesinde yatırım maliyetleri önemli ölçüde düşer ve programdan hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanır.

Kullanıcı Dostu Akıllı Çözümler;

İstenilen her türlü raporun oluşturulabilmesini sağlayan gelişmiş raporlama araçları, döviz kurlarının sisteme otomatik işlenmesini sağlayan Merkez Bankası Kur Entegrasyonu, anında destek ve bilgi paylaşımına imkan sağlayan Arniva Forum, her türlü raporun hazırlanabileceği Raporlama araçları ile kullanıcı dostu ve akıllı çözümler sunan bir sistemdir.
Satın alma siparişleriniz için süre belirleyebilir, süre bazında açık/kapalı siparişlerinizin detaylı ve kümülatif raporlarını alabilirsiniz. Satın alma formlarınızı istediğiniz şekilde hazırlayabilirsiniz.

Ticari Entegre Set Modülleri

  • Stok Yönetimi
  • Fatura
  • Müşteri Sipariş Yönetimi
  • Satın Alma Sipariş Yönetimi
  • Üretim
  • Muhasebe

Finans

İstenilen tarih aralığında Bilanço Tablosu, Gelir Tablosu, Fon Akım Tablosu, Nakit Akım Tablosu ve Kâr Dağıtım Tablosu gibi finansal tabloları otomatik olarak hazırlayabilirsiniz.
Şirket bazında ayrı finansal tablolar hazırlayabilir, finansal tablolarınızı istenilen döviz cinsi ve döviz kuru üzerinden alabilirsiniz. Finansal tablolarınızı TL ve istenen döviz cinsi ve kuru bazında, çift taraflı (önceki dönem ve cari dönem) olarak alabilirsiniz.
Enflasyon düzeltme işlemleri ile finansal tablolarınızın düzeltme öncesi ve düzeltme sonrası şeklinde alabilir, düzeltme farklarını tablolar üzerinde izleyebilirsiniz

Cari Hesaplar

Tek kart üzerinde TL ve istenilen döviz cinsi bazında hareket girişi yapılabilir ve raporlarını alabilirsiniz.
Cari hesap kart ve fişlerine alfa nümerik ve nümerik özel kodlar tanımlayabilir, özel kodlara göre detaylı ve kümülatif raporlar alabilirsiniz. Cari hesaplar için farklı kur tipi tanımlayabilir, hareket girişlerinde cari hesaba özel kur üzerinden işlem yapabilirsiniz.
Fatura, çek/senet gibi hareketler doğrultusunda aylık ve haftalık yaşlandırma, vade farkı ekstresi, özet adat gibi raporlar alabilir, fatura bazında ödeme/tahsilat işlemleri yapabilirsiniz.
Cari hesap hareketleri ve diğer modüllerden yapılan entegrasyon sonucu cari hesap ekstresi, stoklu cari hesap ekstresi, mutabakat mektubu, bakiye listesi gibi raporları istenen tarihler arasında TL ve döviz bazında alabilirsiniz.
Cari hesaplara risk limiti ve vade opsiyonu tanımlayarak limit ve vade bazlı işlemler yapabilir, cari hesap risk raporu sayesinde cari hesaplarınızın riskini takip edebilirsiniz.
Bakiye ve hareket raporlarını istenilen tarih aralığında, bakiye türleri bazında (Borçlu, Alacaklı, Borç Bakiye, Alacak Bakiye, Bakiyeli, Bakiyesiz, Hareketli) alabilirsiniz.
Tüm cari hesap kartlarını şirketten şirkete ve aynı şirket içinde kopyalama yaparak bilgi girişlerini hızlandırabilirsiniz.

Çek/Senet

Çek/Senet girişlerini TL ve istenilen döviz cinsi ve kuru üzerinden yapabilirsiniz. Otomatik entegrasyon çalışma özelliği sayesinde girişi yapılan çek/senet hareketlerini cari hesap, muhasebe ve banka modüllerine entegre edebilirsiniz. Banka bazında kesilen çek/senetlerinizin raporlarını, vadelerine göre detaylı olarak alabilirsiniz.
Döviz ve TL bazında, müşteri ve kendi çek/senetlerinizin detaylı ve kümülatif rapor ve istatistiklerini alabilirsiniz.
Çek/senet raporlarınızı isteğe bağlı olarak sadece çek veya senet, hem çek hem senet olarak alınan ve verilen bazında alabilirsiniz.
Çek/senet tarihçelerini takip edebilir, çek/senet durumu bazında güncel ve geçmişe dönük raporlar alabilirsiniz.
Otomatik çek/senet üretme seçeneği ile aylık veya günlük bazda çek/senet üreterek bilgi girişlerini daha seri hale getirebilirsiniz.
Aynı anda birden fazla çek/senet üzerinde durum değişikliği yapabilirsiniz. Cari hesap ve vade bazında çek/senetlerinizin raporlarını ve istatistiklerini alabilirsiniz.

Banka

Bankalar ile ilgili şube, hesap numarası vb. gibi bilgileri tanımlayabilir, tek kart üzerinden bankanın TL ve istenen döviz cinsi bazında girişlerini yapabilirsiniz. Nakit para çekme, nakit para yatırma, banka kredileri, döviz bozdurma gibi banka işlemlerini yapabilirsiniz.
Hesap türlerine göre ayrı ve genel toplam olarak bakiye takibini yapabilir, ekstre ve bakiye raporlarını alabilirsiniz.
Bankalar için yıllık faiz oranlarını tanımlayabilir, banka faiz tutar ve geri ödemelerini takip edebilirsiniz.
Banka fiş formlarını istediğiniz yapıda hazırlayabilir, banka talimatlarını otomatik olarak verebilirsiniz.
Vadesi gelmemiş ödemelerinizi banka bazında takip edebilir, vadeye uygun finans yönetimi yapabilirsiniz.
EFT ve havale işlemlerini kolayca yapabilir. Bankalara ödeme emirleri düzenleyebilirsiniz.

Müşteri Sipariş Yönetimi

Müşteri siparişlerinizi istenen döviz cinsi ve TL bazında yapabilir, bu bazda detaylı ve kümülatif raporlar alabilirsiniz.
Müşteri siparişleriniz için süre belirleyebilir, bu süre bazında açık/kapalı siparişlerin detaylı ve kümülatif raporlarını alabilirsiniz.
Sipariş fişlerine istediğiniz bazda detay bilgi girişleri yapabilir, nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanımlayarak tüm detaylı ve kümülatif raporları alabilirsiniz. Müşterilerden gelen ürün siparişlerini rezerve edebilir, sipariş girişlerinde serbest stok durumuna göre işlem yapabilirsiniz.
Müşteri Siparişleriniz ile Satın Alma Siparişlerinizi karşılaştırabilir, stok durumuna göre ihtiyaç belirleyebilirsiniz.
Müşteri Siparişleri ile stok durumunu karşılaştırabilir, siparişe göre stok durum analizi yapabilirsiniz.

Satın Alma Sipariş Yönetimi

Satın alma siparişlerinizi, (sipariş talep ve sipariş onay) iki aşamalı olarak takip edebilir, istenen döviz cinsi ve TL bazında sipariş verebilirsiniz.
Birimler, ürün bazında tedarikçilere ait indirim, süre ve fiyat kriterlerine göre satın alma taleplerini oluşturabilir.
Satın alma talepleri, departman, stok, tedarikçi, tarih, isteme tarihi, v.b. gibi kriterlere göre takip edilebilir, farklı birimlerden aynı ürün ve/veya ürün grubu bazında satın alma talepleri için tek bir satın alma siparişi verilebilir. Oluşan satın alma talepleri, satın alma yöneticisi tarafından siparişteki koşullar ve birimin tedarik ihtiyacına göre değerlendirilerek onaylanır.
Kritik stok miktarı altına düşen stoklarınızı takip edebilir ve bu stokların siparişlerini olarak verebilirsiniz.
Onaylanan talepler otomatik olarak satın alma siparişine dönüştürülebilir, onay sırasında sipariş koşulları istenirse satın alma yöneticisi tarafından değiştirilebilir.
Talepler doğrultusunda verilen satın alma siparişleri otomatik olarak irsaliye ve faturaya dönüştürülebilir.
Satın alma siparişlerinize istediğiniz bazda detay bilgi girişleri yapabilir, nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanımlayarak tüm detaylı ve kümülatif raporları alabilirsiniz.
Ürün ve tedarikçi bazında satın alma siparişlerinizin istatistik ve grafiklerini alabilirsiniz.
Satın alma siparişlerinizi otomatik olarak e-mail aracılığı ile tedarikçilere gönderebilirsiniz.

Stok Yönetimi

Stoklara ilişkin tüm giriş/çıkış irsaliyelerini düzenleyebilir, depolar arası stok transferi ve sayım işlemlerini yapabilirsiniz.
Stoklar için istenen detayda ve cari hesap bazında alış/satış fiyat ve indirim tanımlayabilir, stok işlemlerini istenen döviz cinsi üzerinden yapabilirsiniz. Stoklar için üç değişik birim tanımlayabilir, farklı birimler üzerinden bilgi girişleri yapabilirsiniz.
Stokları gruplar altında toplayabilir, grup bazında detaylı ve kümülatif raporlar alabilirsiniz.
Stok maliyetlerini, maliyet türlerine göre yapabilir, istenen maliyet türü bazında raporlar alabilirsiniz.
Otomatik sayım işlemi sayesinde, sayım öncesi ve sonrası stok durumlarının karşılaştırmasını yapabilir, stok kayıplarınızı takip edebilirsiniz.
Satın alma ve müşteri siparişleri doğrultusunda, giriş/çıkış irsaliyelerini otomatik hazırlayabilirsiniz.
Giriş/çıkış irsaliye formlarını isteğe bağlı olarak irsaliye tipi bazında düzenleyebilirsiniz.
Stok durumlarını depo bazında ve genel bazda takip edebilir, tüm depolardaki stok durumlarını tek rapor üzerinde izleyebilirsiniz. Stok muhasebe hesaplarını isteğe bağlı olarak stok bazında, stok grubu bazında veya genel bazda olmak üzere değişik şekilde tanımlayabilir, istenilen şekilde stok muhasebe entegrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.
Stoklar için asgari ve azami stok miktarları tanımlayabilir, bu sayede stok tedarik listeleri alabilirsiniz.
İrsaliye belge numaralarını otomatik sıralandırabilirsiniz.
Alınan ve verilen konsinye giriş/çıkış irsaliyeleri düzenleyebilir, konsinye stoklar için alış/satış tablo ve istatistikleri alabilirsiniz.
Stok kart ve fişlerine nümerik ve alfa nümerik özel kodlar tanımlayabilir, bu bazda istenen tüm detaylı ve kümülatif stok raporlarını alabilirsiniz.

Fatura

Tüm alış ve satış faturalarınızın TL ve istenen döviz cinsi bazında girişlerini yapabilirsiniz.
Faturalarınıza otomatik olarak belge numarası verebilir, belge numarası kontrolü sayesinde mükerrer kayıt girişlerini engelleyebilirsiniz.
İşlenen irsaliyeler doğrultusunda, otomatik olarak irsaliyeden fatura oluşturabilir, tek fatura üzerinde birden fazla irsaliyeyi faturalaştırabilirsiniz.
Faturalaştırılmış irsaliyelerin ve faturalaşma süresini geçen irsaliyelerin takibini yapabilirsiniz.
Satın alma ve müşteri siparişleri bazında otomatik olarak alış/satış faturalarını düzenleyebilir, tek fatura üzerine birden fazla siparişi aktarabilirsiniz. Faturalarınızın muhasebe entegrasyonunu toplu ya da birebir olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Diğer modüllere (cari hesap, muhasebe) entegre edilmeyen faturalarınızın kontrolünü yapabilirsiniz.
Faturalar için başlık ve satır bazlı olmak üzere alfa nümerik ve nümerik özel kod tanımlamaları yapabilir, verilen özel kodlar bazında detaylı ve kümülatif raporlar alabilirsiniz.
Açık ve kapalı fatura girişleri yapabilir, kapalı faturalar için farklı kasalar kullanabilirsiniz.
Fatura ödeme vadelerini istenirse cari hesaba bağlı olarak ve/veya fatura bazında ayrı belirleyebilirsiniz.
Faturaların toplam değeri üzerinden tutar veya yüzde indirim ve fatura masraflarını tanımlayabilir, fatura girişlerinde stok kalemleri için farklı indirimlertanımlayabilirsiniz.
Tevkifat fatura girişlerini yapabilir, KDV Tevkifat raporları alabilirsiniz. Cari hesap, stok bazında ve/veya genel bazda alış/satış tablo ve istatistikleri alabilirsiniz.
Girişi yapılan faturalar doğrultusunda KDV İcmal Raporu ve KDV Listeleri alabilirsiniz.
Fatura fişi içerisinde cari hesap ve stok kartı ekstresi alabilir, cari hesap ve muhasebe entegrasyon bilgilerini takip edebilirsiniz.

Üretim

Mamul ve yarı mamul stoklar için istenilen maliyet türüne göre reçeteler oluşturabilirsiniz.
Üretim işlemlerini reçete bazında veya istenilen tarih aralığında toplu olarak yaptırabilirsiniz.
Reçete bazında detaylı ve kümülatif maliyet raporları ve imalat tabloları alabilirsiniz.
Reçete bazında üretim giderleri tanımlayabilirsiniz, gider payını tutar ve maliyet yüzdesine göre hesaplatabilirsiniz.
Mamul üretiminde kullanılan hammaddelerin sarfiyat ve maliyetlerini fatura bazında yapabilirsiniz.
Mamul maliyetlerini istenilen maliyet yöntemine göre, ambar veya genel bazda hazırlayabilirsiniz.
Üretim muhasebe entegrasyonunu otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz.
Mamul maliyetlerini istenen maliyet türlerine göre yapabilir, bu bazda tüm maliyet raporlarını alabilirsiniz.
Kendi üretim adetlerinize göre ya da müşteri siparişleriniz doğrultusunda mamul üretiminiz için gereken hammadde ve yarı mamul malzeme ihtiyaç planlamanızı oluşturabilirsiniz.
Mamul üretiminde kullanılan hammadde alışları doğrultusunda Yüklenilen KDV Listesini otomatik olarak alabilirsiniz.

Muhasebe

Muhasebe hareketlerini TL ve dövizli olarak yapabilir, istenilen şekilde rapor ve formları alabilirsiniz.
Hesap planı kod yapısını hesap seviyeleri bazında düzenleyebilir, hesap seviyeleri bazında istenilen tüm raporları alabilirsiniz.
Kayıt girişlerinde, satır kopyalama, sütun kopyalama, otomatik KDV ayırma, fiş bakiyesi eşitleme, hesap kapatma v.b. gibi fonksiyonlar sayesinde bilgi girişlerini daha seri bir şekilde yapabilirsiniz.
Mizan, Genel Mizan, Hesap Ekstresi v.b. raporları TL ve istenen döviz cinsi bazında alabilir, kur farklarını ve enflasyon düzeltme farklarını izleyebilirsiniz. Faturalara ait KDV bilgilerinin otomatik veya manüel girişlerini yapabilir, İndirilecek KDV Listesi dökümlerini alabilirsiniz.
Yansıtma tablosu tanımları sayesinde, yansıtma işlemlerini istenilen tarihler arasında yapabilir, dönem sonu kapanış işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. İstenilen tarih aralığında TL ve istenen döviz cinsine göre konsolide mizan alabilir, şirketler arası konsolidasyon sağlayabilirsiniz.
Resmi defter dökümlerini almadan önce toplam sayfa sayısı, borç/alacak eşitliği gibi istatistiki bilgiler alabilirsiniz.
Girişi yapılan kayıtlara göre Enflasyon Düzeltme Muhasebesi yapabilir, düzeltme öncesi ve düzeltme sonrası raporlarını alabilirsiniz.
Rapor ve form üretici sayesinde, kullanıcı isteğine bağlı olarak sınırsız sayıda rapor ve form hazırlayabilirsiniz.
Hızlı bilgi girişlerini sağlamak amacıyla fiş açıklama tanımları yapabilir, daha önce girilen fişleri farklı bir tarih ve şirkete kopyalayabilirsiniz.
Diğer modüllerden yapılan entegrasyonlarda, muhasebe fişine gelmesini istediğiniz entegrasyon açıklamalarını tanımlayabilirsiniz.

ARNİVA, kullanıcılarına müşteri ilişkileri yönetiminden, tedarik zincirine, planlamadan satın almaya, malzeme yönetiminden üretime, finans yönetiminden insan kaynaklarına uzanan uçtan uca bütünleşik çözümler sunmaktadır.

Arniva’ nın vizyonu kullanıcıları için dünyayı küçültürken işini büyütebilecek çözümleri üretmektir. Bu kapsamda Arniva, alıcı ve tedarikçiler için B2B (işten işe) portallar ve e-iş uygulamaları ile gerçek zamanlı bilgi alışverişi sağlayan çözümler, geliştirmiştir. Arniva’ nın sektöre ya da kuruma özel hazırlanmış dış yazılımlarla kolaylıkla entegrasyon sağlayabilen araçları sayesinde, birçok iş ortağının geliştirdiği iş çözümleri bulunmakta ve özel yazılım ihtiyacı olan kurumlara kolaylık sağlamaktadır.

Arniva’ nın, büyük, orta, küçük ölçekte konumlandırdığı ürünlerinin tamamı hem bu vizyonu hem de yıllar içinde oluşmuş iş yapış tarz, yöntem ve deneyimlerini yansıtmaktadır.

Arniva, internet ekonomisine uyumlu çözümleri ile e-iş mimarisini inşa etmekte olan müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verecek düzeydeki ürün ve hizmet kalitesini de her geçen gün geliştirmektedir.

• Müşteri memnuniyeti ve mükemmeliyetçilik ilkesi
• Kurumsal müşteri ve uluslararası uygulama deneyimi
• Tüm Türkiye’de yaygın iş ortağı örgütlenmesi
• Kolay kullanım, hızlı uyarlama
• Diğer yazılımlar ile çevrimiçi ve gerçek zamanlı (on-line – real-time) çalışma esnekliği
• Proje geliştirme ve yönetiminde uluslararası standartlarda yöntem ve analizlere dayandırma
• Kullanıcı isteklerini değerlendirilme ve genelleştirilme çalışmalarının sürekliliği
• Yerel çözüm, destek hızı ve mevzuat uygunluğu

Arniva Ticari Entegre Set V.10

Bakiyesi olan müşteri ve tedarikçilerinizi listeleyin, aratın, kolayca yönetin

© 2018 1U2G Medya Teknoloji Yazılım

Scroll to Top